29 listopada 2020

Konkurs przedmiotowy z Prawa konstytucyjnego

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Konkurs przedmiotowy 2020/2021 został opublikowany regulamin tegorocznego konkursu przedmiotowego z Prawa konstytucyjnego. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu. 

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w kwietniu 2021 r.

Poniżej publikujemy listę orzeczeń, o których mowa w par. 3 Regulaminu.

1. wyrok TK z 22.06.2015 r., SK 29/13

2. wyrok TK z 7.10.2015 r., K 12/14 

3. wyrok TK z 14.10.2015 r., Kp 1/15

4. wyrok TK z 9.03.2016 r., K 47/15

 5. wyrok TK z 4.04.2001 r., K 11/00

​​​ 6. wyrok TK z 24.10.2007 r., SK 7/06

7. wyrok TK z 10.12.2014, K 52/13

8. wyrok TK z 30.09.2008 r., K 44/07

9. uchwała SN z 23.01.2020 r., BSA I-4110-1/20 

10. wyrok WSA w Warszawie z 15.09.2020 r., VII SA/Wa 992/20

9 grudnia 2019

XV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego w Krakowie!

Z nieskrywaną radością informujemy, iż XV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego odbędzie się w dniach 13 i 14 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Tematem przewodnim zjazdu organizatorzy postanowili uczynić współczesne problemy i wyzwania sądownictwa w Polsce.


Dwudniowe spotkanie Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, zrzeszających studentów i doktorantów z całej Polski, w których obrębie zainteresowań naukowych pozostaje ta właśnie dziedzina prawa, będzie doskonałą okazją do wymiany uwag i poglądów na temat aktualnej kondycji i sytuacji prawnoustrojowej władzy sądowniczej.

W programie Zjazdu przewidziano zarówno panel ekspercki, jak i dziewięć paneli tematycznych. Uczestnicy będą mogli wysłuchać referatów poświęconych m. in. nowym instytucjom funkcjonującym w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, wykładni prawa dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, problematyce niezawisłości sędziowskiej w II RP i PRL, a także sytuacji prawnej Krajowej Rady Sądownictwa.

Zjazd będzie również okazją dla rozważań na płaszczyźnie prawa procesowego, w szczególności procedury karnej i cywilnej.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu oraz do śledzenia najnowszych aktualności dotyczących Zjazdu na Facebooku!


19 listopada 2019

Konkurs przedmiotowy z Prawa Konstytucyjnego

W zakładce Konkurs przedmiotowy 2019/20 został opublikowany regulamin tegorocznego konkursu z Prawa Konstytucyjnego, organizowanego przez KN Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ. 

Pierwszy etap konkursu odbędzie w kwietniu 2020 roku.

Poniżej publikujemy listę orzeczeń TK objętych zakresem materiału obowiązującym podczas Konkursu.

1. SK 29/13 (egzamin maturalny)
2. K 12/14 (klauzula sumienia)
3. Kp 1/15 (nadzór MS nad sądami)
4. K 47/15 (nowela ustawy o TK)
5. K 11/00 (eksmisja na bruk)
6. K 52/13 (ubój rytualny)
7. K 44/07 (zestrzelenie samolotu)
8. SK 7/06 (asesorzy sądowi)
9. K 34/15 (ustawa o TK)
10. Kpt 2/08 (spór kompetencyjny - reprezentacja na posiedzeniach Rady Europejskiej)

26 października 2019

Zajęcia w ramach Koła w roku akademickim 2019/20

W zakładce Harmonogram zajęć została opublikowana informacja dotycząca terminów i miejsc spotkań naszych grup zajęciowych.


21 października 2019

Rekrutacja prowadzących zajęcia z TBSP

Informujemy, iż rekrutacja prowadzących zajęcia TBSP z Prawa Konstytucyjnego zakończyła się.
W zakładce "Harmonogram zajęć" do końca października zostaną opublikowane terminy oraz sale w których będą odbywać się zajęcia.

9 października 2019

Kazus rekrutacyjny dla prowadzących zajęcia TBSP

Publikujemy kazus rekrutacyjny dla studentów chcących prowadzić zajęcia dodatkowe w ramach TBSP UJ z prawa konstytucyjnego w roku akademickim 2019/2020.

Na rozwiązania czekamy do godziny 23:59 dnia 16 października. Prosimy o ich przesłanie na adres mailowy Koła: prawo.konstytucyjne.tbsp@uj.edu.pl

Wraz z rozwiązaniem prosimy o przesłanie:
  • listy osób, które chcą wspólnie prowadzić zajęcia (od 2 do 4) wraz z krótką informacją o dotychczasowych doświadczeniach z prawem konstytucyjnym;
  • dwóch alternatywnych terminów odbywania się zajęć – czas ich trwania powinien wynosić 1,5h.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą koordynatorzy: Kacper Koman (kacper.koman@student.uj.edu.pl) oraz Ziemek Syta (ziemowit.syta@student.uj.edu.pl)

Zmiana adresu mailowego Koła

Informujemy, że dotychczasowy adres mailowy naszego Koła został zastąpiony przez następujący:

prawo.konstytucyjne.tbsp@uj.edu.pl