9 grudnia 2019

XV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego w Krakowie!

Z nieskrywaną radością informujemy, iż XV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego odbędzie się w dniach 13 i 14 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Tematem przewodnim zjazdu organizatorzy postanowili uczynić współczesne problemy i wyzwania sądownictwa w Polsce.


Dwudniowe spotkanie Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, zrzeszających studentów i doktorantów z całej Polski, w których obrębie zainteresowań naukowych pozostaje ta właśnie dziedzina prawa, będzie doskonałą okazją do wymiany uwag i poglądów na temat aktualnej kondycji i sytuacji prawnoustrojowej władzy sądowniczej.

W programie Zjazdu przewidziano zarówno panel ekspercki, jak i dziewięć paneli tematycznych. Uczestnicy będą mogli wysłuchać referatów poświęconych m. in. nowym instytucjom funkcjonującym w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, wykładni prawa dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, problematyce niezawisłości sędziowskiej w II RP i PRL, a także sytuacji prawnej Krajowej Rady Sądownictwa.

Zjazd będzie również okazją dla rozważań na płaszczyźnie prawa procesowego, w szczególności procedury karnej i cywilnej.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu oraz do śledzenia najnowszych aktualności dotyczących Zjazdu na Facebooku!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz