12 lipca 2018

Nowa monografia Koła

 W okresie wakacyjnym gorąco zachęcamy do lektury najnowszej monografii naszego Koła- "Prawa i wolności konstytucyjne z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka", red. Angelika Ciżyńska, Katarzyna Kos, Kraków 2018.

 Jest ona już dostępna w zakładce "Publikacje i materiały" w formacie pdf i mobi: 

https://tbsp-konstytucja.blogspot.com/p/publikacje-i-materiay.html

28 kwietnia 2018

Wyniki drugiego etapu konkursu

Jest nam bardzo miło poinformować, iż pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ sprawdzili już prace konkursowe. Wyniki laureatów oraz finalistów wyglądają następująco:

Numer albumu     Ocena
1146798                5.0
1145436                4.5
1137438                4.5
1142907                4.5
1144828                4.0
1144517                4.0
1142755                4.0
1142809                3.5
1144040                3.5
1144924                3.5
1142525                3.0
1142683                3.0
1143129                3.0
1143046                3.0
1142484                3.0
1144593                3.0
1136539                2.0
1142799                2.0
1145607                2.0

Laureatów z pierwszych 7 miejsc (oceny od 4 do 5) serdecznie zapraszamy do udziału w trzecim etapie konkursu, który odbędzie się 11 maja o godzinie 13 w pomieszczeniach Katedry.
Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w trzecim etapie poprzez wysłanie odpowiedniej informacji mailowej na adres: prawo.konstytucyjne@gmail.com do dnia 01.05 br. do godziny 23:59.

Jednocześnie przypominamy, iż tematem trzeciego etapu są prawa i wolności osobiste oraz, że:

§ 14. 1. Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w formie ustnej rozmowy zakwalifikowanych laureatów konkursu z pracownikami naukowo - dydaktycznymi Katedry.
2. Laureaci konkursu zakwalifikowani do tego etapu mogą podwyższyć ocenę uzyskaną       w ramach etapu drugiego konkursu.
3. W razie uzyskania oceny niższej od oceny z drugiego etapu konkursu, laureat zachowuje ocenę z drugiego etapu konkursu.

Na osoby, które zajmą 3 pierwsze miejsca w trzecim etapie konkursu czekają bony pieniężne do wykorzystania w księgarni w Pałacu Larischa.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy!

17 kwietnia 2018

Wyniki pierwszego etapu konkursu

[AKTUALIZACJA]
Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wstępne wyniki pierwszego etapu konkursu przedmiotowego z prawa konstytucyjnego. Uwaga! Na ten moment próg wynosi 16 punktów, natomiast może on ulec zmianie.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Konkursu:

§ 8. 1. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały minimum 1 punkt więcej niż osoba na 26. pozycji listy rankingowej. Maksymalna liczba uczestników drugiego etapu to 25 osób.

§ 9. 1. Uczestnik ma prawo złożenia odwołania od wyniku uzyskanego w pierwszym etapie, o ile brakuje mu maksymalnie 3 punktów do wyniku osoby na 25. pozycji listy rankingowej.
2. Termin składania odwołań podaje Koło wraz z ogłoszeniem wyników pierwszego etapu konkursu.
3. W odwołaniu Uczestnik zobligowany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, numer albumu, rok oraz tryb studiów, a także numer strony, na której znajduje się skan pracy Uczestnika w pliku opublikowanym przez Koło na blogu Koła.

4. Odwołania niespełniające wymogów z ust. 1, 2 oraz 3 niniejszego paragrafu nie zostaną rozpatrzone.
5. Decyzje Koła o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołań są ostateczne.


Z uwagi na to, iż próg może ulec zmianie, oczywiście osoby z wynikiem 16 punktów mogą również przesyłać odwołania.

Termin składania odwołań: 19 kwietnia 2018 r., godzina 23:59. Prosimy je przesyłać na adres mailowy Koła: prawo.konstytucyjne@gmail.com. W temacie prosimy wpisać "ODWOŁANIE".
Odwołanie może dotyczyć tylko i wyłącznie merytorycznych zastrzeżeń do klucza.

Link do skanów kart odpowiedzi: https://drive.google.com/file/d/171MwStswIJu-bA-n20FR4cdFvqt7mIUn/view?usp=sharing [zestaw nr 2 zaczyna się na stronie 73].

Informujemy, iż drugi etap konkursu odbędzie się 24 kwietnia o godzinie 9:30, prawdopodobnie w budynku przy ul. Krupniczej 33a. Dokładna sala zostanie podana wkrótce.

Przypominamy, iż tematem trzeciego etapu konkursu są prawa i wolności osobiste.

Numer albumu, liczba punktów:

1144517          27
1144828          25
1144924          23
1142799          22
1143129          21
1146798          21
1142907          21
1144040          19
1142809          18
1144593          18
1145436          18
1144072          18
1142755          17
1142484          16
1142525          16
1145607          16
1140281          16
1142683          16
1136539          16
1143046          16
---------------------
1132529          15
1143724          15
1142763          15
1137438          15
1147031          15
1147098          15
1143927          14
1142621          14
1145626          14
1140605          14
1145938          14
1103030          14
1126267          14
1143539          14
1146552          14
1146925          13
1144996          13
1143047          13
1142923          13
1144416          13
1142869          13
1137271          13
1143885          12
1033684          12
1144803          12
1142667          12
1142811          12
1143127          12
1144217          12
1138092          12
1145054          12
1143862          12
1144610          12
1142871          12
1145683          12
1148258          11
1147214          11
1144882          11
1147559          11
1136780          11
1133401          11
1144013          11
1142588          11
1144115          11
1142838          11
1133680          11
1143332          11
1121522          10
1132802          10
1143580          10
1133884          10
1101250          10
1144767          10
1124814          10
1135439          10
1132550          10
1133168          10
1136052          10
1122191          10
1142609          10
1142701          9
1142931          9
1142888          9
1148489          9
1136312          9
1144127          9
1144057          9
1131121          9
1121828          9
1143511          9
1136492          9
1135351          9
1146126          9
1146377          9
1145061          9
1045315          9
1147394          9
1146794          9
1126994          9
1133058          8
1132972          8
1104043          8
1137161          8
1115389          8
1138149          8
1139438          8
1144366          8
1143871          8
1145313          8
1146242          8
1120762          8
1131904          7
1134801          7
1145290          7
1144983          7
1139671          7
1136640          7
1146159          7
1089877          6
1112255          6
1146745          6
1144956          6
1142499          6
1144136          6
1124543          5
1147858          5
1122583          5
1150783          5
1105015          5
1143963          5
1143104          5
1087150          5
1146303          5
1121548          4
1139612          4
1133993          4
1083592          4
1142737          4
1103551          4
1139707          3
1144701          3
1131726          3
1134431          2
1151042          0

10 kwietnia 2018

Konkurs z prawa konstytucyjnego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie z prawa konstytucyjnego!


Odbędzie się on 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 14:15 w budynku przy ul. Krupniczej 33a. 


Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest status członka TBSP UJ (szczegóły dotyczące deklaracji członkowskich oraz opłacania składek: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/jak-zostac-czlonkiem-).

Wszelkie informacje dotyczące formy oraz zakresu konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, dostępnym w zakładce "Konkurs przedmiotowy".

Zapisy będą trwały do 13 kwietnia br. do godziny 20:00. 
FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Lista sygnatur orzeczeń obowiązujących do konkursu:
SK 29/13 
K 12/14 
Kp 1/15 
K 47/15 
K 27/15 
K 52/13 
SK 7/06 
K 44/07
P 31/12
I CSK 651/09

21 marca 2018

Ogólnopolska konferencja naukowa "Ochrona praw i wolności jednostki a działalność parlamentów narodowych".

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanej przez nasze Koło Ogólnopolskiej studencko - doktoranckiej konferencji naukowej pt. "Ochrona praw i wolności jednostki a działalność parlamentów narodowych". Odbędzie się ona w najbliższy piątek, 23 marca br., w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius.

Więcej informacji, jak i harmonogram można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/events/142490656421516/

30 grudnia 2017

20 lat funcjonowania Konstytucji RP

 Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszej monografii KN Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ - "20 lat funkcjonowania Konstytucji RP" red. A. Ciżyńska.

 Jest ona już dostępna w zakładce "Publikacje i materiały": http://tbsp-konstytucja.blogspot.com/p/publikacje-i-materiay.html
Spis treści

Angelika Ciżyńska, Wstęp..........................................................................5

dr hab. Monika Florczak-Wątor, Recenzja...............................................6

Rozdział I
Daria Boniec-Błaszczyk, Ku konstytucyjności – kilka uwag
o wpływie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
na działania ustawodawcy na przykładzie postępowania karnego.......15
 
Rozdział II
Jacek Karakulski, Wokół art. 39 Konstytucji RP – czyli co
po 20 latach jej obowiązywania myśleć o absolutnym
charakterze norm w nim zawartych?.......................................................37
 
Rozdział III
Radosław Pałosz, Spór o oryginalizm na przykładzie poglądów
Antonina Scalii i Richarda Posnera. Jakie ma znaczenie
dla polskiej Konstytucji?............................................................................58
 
Rozdział IV
Klaudia Dąbrowska, Magdalena Sierzputowska, Bezpośrednie
stosowanie Konstytucji przez sądy administracyjne – uwagi
na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.......................................86
 
Rozdział V
Bartłomiej Zydel, Kamienie milowe samorządu terytorialnego
i Rzeczypospolitej Polskiej – domniemania z art. 163
i 164 ust. 3 Konstytucji RP......................................................................105
 
Rozdział VI
Milena Katarzyna Borowik, Ustrojowa modyfikacja
roli Trybunału Konstytucyjnego w perspektywie 20 lat
obowiązywania Konstytucji RP..............................................................123
 
Rozdział VII
Magdalena Latacz, Charakter prawny godności człowieka
w orzecznictwie TK i FTK.......................................................................156
 
Rozdział VIII
Paweł Bury, Subsydiarny charakter skargi konstytucyjnej –
– stan obecny i proponowane zmiany....................................................182
 
Rozdział IX
Angelika Ciżyńska, Czy Senat jest potrzebny
polskiemu parlamentaryzmowi?.............................................................198

Wykaz skrótów.........................................................................................213